Dydaktyka

O nasZespółDziałalność naukowaDydaktykaZebrania ZakładuHistoria

 

Zakład Klimatologii prowadzi zajęcia na kierunkach geografia i gospodarka przestrzenna (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych) oraz w ramach Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska. Nasze przedmioty wchodzą w program zarówno studiów I stopnia (licencjackie) jak i II stopnia (magisterskie). Wśród nich znajdują się zajęcia obligatoryjne, fakultatywne (do wyboru), ogólnouniwersyteckie, a także zajęcia praktyczne realizowane w terenie. Są to m.in. takie przedmioty jak:

W naszym Zakładzie prowadzimy seminarium licencjackie (w ramach ścieżki fizycznogeograficznej) i magisterskie (w ramach specjalności hydrologia i klimatologia). Od początku istnienia Zakładu Klimatologii powstało w nim ponad 220 prac licencjackich oraz blisko 600 prac magisterskich.

Skip to content