Zebrania Zakładu Klimatologii

O nasZespółDziałalność naukowaDydaktykaZebrania ZakładuHistoria

 

Zebrania w semestrze letnim 2021/2022

23 marca 2022 r. – mgr A. Surowiecki „Uwarunkowania występowania mezoskalowych układów konwekcyjnych (MCS) na obszarze Polski i Europy

6 kwietnia 2022 r. – mgr I. Wojciechowska „Trends in cloud types over Poland based on MODIS cloud optical and top properties (2003-2021)

11 maja 2022 r. – dr hab. E. Żmudzka, prof. ucz., zebranie poświęcone dydaktyce

1 czerwca 2022 – dr K. Jarzyna „Próba oszacowania zmian czasowych fenofaz mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale) na podstawie obserwacji prowadzonych w Krakowie w latach 2017-2022

Skip to content