Historia

Zakład Geomorfologii jako samodzielna jednostka powstał w ramach Instytutu Geografii w 1974 roku. Pierwszym kierownikiem Zakładu była prof. dr hab. Cecylia Radłowska, uczennica prof. Dylika. Kierowała Zakładem przez ponad 10 lat. W latach 1985-2004 Zakładem kierował dr hab. Mirosław Bogacki (prof. UW) do chwili przejścia na emeryturę. W latach 2004-2006 kuratorem Zakładu został prof. dr hab. Andrzej Richling. Przy Instytucie Nauk Fizycznogeograficznych w 1985 roku została utworzona Pracownia Sedymentologiczna, którą przez 18 lat kierowała prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, a następnie do 2006 roku dr Ewa Smolska. Od 2006 roku Pracownia stałą się integralną częścią Zakładu Geomorfologii, którego kierownikiem została dr hab. Ewa Smolska.

Skip to content