Działalność naukowa

O nasZespół – Działalność naukowa – DydaktykaWarsztatyHistoria

Badania

Problematyka badawcza:

 • struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych
 • dynamika naturalnych i antropogenicznych zmian krajobrazu,
 • teoria i metody typologii i regionalizacji krajobrazu,
 • bioróżnorodność i jej uwarunkowania,
 • gleboznawstwo i geografia gleb,
 • geochemia krajobrazu,
 • ekologia miasta,
 • ochrona zasobów przyrody, planowanie i kształtowanie krajobrazu,
 • ocena potencjału naturalnego, rozwój zrównoważony,
 • ocena właściwości estetycznych krajobrazu,
 • przyrodnicze podstawy organizacji turystyki, ekoturystyka
 • edukacja ekologiczna.

Badania prowadzone są w różnych typach krajobrazu naturalnego Polski:

 • krajobrazy młodoglacjalne (Pojezierze Mazurskie i Litewskie),
 • krajobrazy staroglacjalne (Nizina Mazowiecka),
 • wyżyny i stare góry z pokrywą lessową (Wyżyna Małopolska),
 • góry wysokie (Tatry).

Poza Polską pracownicy Zakładu Geoekologii prowadzili badania w następujących typach krajobrazów:

 • krajobrazy subpolarne (Spitsbergen),
 • krajobrazy umiarkowanej strefy klimatycznej (Holandia, Dania, Niemcy, Bułgaria, Rosja),
 • krajobrazy stepów (Rosja, Ukraina, Mongolia),
 • krajobrazy strefy zwrotnikowej (Kuba, Wietnam).
Skip to content