Działalność naukowa

O nasZespółDziałalność naukowaDydaktykaZebrania ZakładuHistoria

 

Problematyka badawcza

Badania podejmowane w Zakładzie Klimatologii obejmują następujące zagadnienia:

 • współczesne zmiany i zmienność klimatu,
 • cyrkulacyjne uwarunkowania zmienności klimatu,
 • bezpośredni i pośredni wpływ człowieka na klimat,
 • środowiskowe skutki niestabilności klimatu,
 • wpływ zmian klimatu na różne formy działalności człowieka,
 • klimat miasta (badania w różnych skalach przestrzennych, miejska wyspa ciepła, zagrożenia klimatyczne, warunki bioklimatyczne),
 • klimat obszarów górskich,
 • klimat obszarów chronionych,
 • meteorologiczne zjawiska ekstremalne, warunki ich występowania, przebieg, skutki,
 • zasoby klimatyczne
 • podstawy konceptualne badania topoklimatu
 • termiczny okres wegetacyjny oraz klimatyczne warunki uprawy roślin w Polsce – zmiany czasowe i zróżnicowanie przestrzenne,
 • zanieczyszczenie atmosfery, np. światłem, pyłem
 • ochrona atmosfery,
 • ocena warunków bioklimatycznych na potrzeby turystyki i rekreacji w różnych typach krajobrazu,
 • zależność zdrowia człowieka od pogody/klimatu,
 • plany zagospodarowania oraz koncepcje ochrony terenów szczególnie cennych pod względem przyrodniczym na obszarze Polski,
 • wykorzystanie oprogramowania GIS w modelowaniu klimatu,
 • wykorzystanie zdjęć lotniczych oraz produktów radarowych w badaniu zjawisk i elementów pogody/klimatu,
 • aspekty metodyczne w badaniach klimatu.

Badania naukowe pracowników koncentrują się głównie na przebiegu procesów klimatotwórczych w określonych warunkach brzegowych, a także na współoddziaływaniu klimatu i człowieka.

Badania są prowadzone w różnych skalach przestrzennych – od klimatu lokalnego po makroskalę, z wykorzystaniem wyników badań własnych i pomiarów terenowych, materiałów źródłowych z naziemnej sieci monitoringu pogody/klimatu zestawionych w różnych bazach danych oraz zdjęć satelitarnych, produktów radarowych, sondaży aerologicznych.

Skip to content