Konferencje

Europejski Kongres Ekologii Krajobrazu (European Landsape Ecology Congress – IALE2022). 11-15 lipca, Warszawa

Organizatorzy: Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk (IGiPZ PAN) oraz Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (WGSR UW) we współpracy z Europejskimi i Polskimi Stowarzyszeniami Ekologii Krajobrazu (IALE-Europe i PAEK)

Strona internetowa: https://www.iale2022.eu

Skip to content