Proseminaria licencjackie w ramach ścieżki fizycznogeograficznej

Przez pierwsze trzy semestry studiów na kierunku geografia zajęcia są wspólne dla wszystkich studentów. Począwszy od czwartego semestru realizowane są trzy ścieżki dydaktyczne. Nabór na ścieżki odbywa się pod koniec 3. semestru, poprzez zadeklarowanie wyboru jednej z nich. W przypadku zbyt dużej liczby deklaracji na daną ścieżkę, sporządzany jest ranking, stworzony na podstawie średnich ocen z wybranych przedmiotów (osobno na każdą ścieżkę), obowiązujących […]

Otwarte zebranie naukowe Katedry Geografii Fizycznej 12 marca 2024 r

Zapraszamy serdecznie na otwarte zebranie Katedry Geografii Fizycznej, na którym wystąpienie będzie miała nasza Absolwentka, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UW, mgr Zofia Jabs-Sobocińska. Przedstawi ona referat pt.: “Wpływ ukształtowania terenu i wysokości n.p.m. na odtwarzanie się roślinności górskich zbiorowisk leśnych na gruntach porolnych”. Zapraszamy 12 marca (wtorek) o godzinie 9.45 do sali 111. Dla osób, które nie […]

Otwarte zebranie Katedry Geografii Fizycznej – 23 stycznia 2024 r.

W nowym roku zapraszamy na kolejne otwarte zebranie Katedry Geografii Fizycznej, które odbędzie się 23 stycznia (wtorek), godz. 10.00, sala 121.  Na zebraniu wysłuchamy referatu pt. “Morfologia i cechy teksturalne eolicznych megariplemarków gruboziarnistych (Andy Chilijskie) przygotowanego przez zespół: M. Dłużewski, J. Rotnicka, J. Tomczak, M. Dąbski, A. Grabarczyk Link do zdalnego uczestnictwa w zebraniu: meet.google.com/fkp-sxuu-kcg

Projekt Zimna Woda

#ProjektZimnaWoda to kolejny studencki projekt badawczy proponowany przez pracowników Zakładu Hydrologii, do którego zaprosili przede wszystkim studentki i studentów studiów 1. stopnia na kierunku Geografia. Projekt będzie realizowany wraz z uczniami z Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej. Tym razem badaniami zostanie objęta zlewnia Zimnej Wody. To struga, która bierze początek w okolicach Rozalina […]