Warsztaty

O nasZespółDziałalność naukowaDydaktyka – Warsztaty – Historia

Warsztaty geoekologiczne

W październiku 2015, kwietniu 2016 i listopadzie 2016 roku pracownicy Zakładu Geoekologii pod kierunkiem dr Wojciecha Lewandowskiego przy udziale Koła Naukowego Studentów Geografii zorganizowali warsztaty geoekologiczne. Wzięli w nich udział pracownicy, studenci ale również osoby zaprzyjaźnione, rodziny i zwierzaki.

 

„Mozaikowość krajobrazu wyżynnego na przykładzie okolic Chęcin” (2016)

W listopadzie 2016 roku warsztaty odbyły się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Program merytoryczny obejmował wykonanie profilu krajobrazowego przeprowadzonego z Chęcin, przez kamieniołom na Górze Rzepka, Pasmo Korzeczkowskie, aż do Doliny Nidy. Uczestnicy „przemieszczali” się od dewońskich wapieni, przez czwartorzędowe lessy do najmłodszych utworów torfowych. W piątek obyły się manewry nocne, których motywem przewodnim były utwory Witkacego. W kilku miejscach na uczestników czekały zadania specjalne. W niedzielę weszliśmy na Łysicę, gdzie odbyło się uroczyste pasowanie zdobywcy i dla niektórych rozpoczęła się przygoda z Koroną Gór Polski.

  

__________________________________________________________________________
 „Zróżnicowanie procesów katenalnych w zależności od ekspozycji stoków” (2016)

W kwietniu 2016 roku warsztaty odbyły się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Tym razem uczestnicy badali procesy katenalne w zależności od ekspozycji stoku na Murze Rzędkowickim. Każda grupa samodzielnie wyznaczyła swoją katenę oraz zaplanowała i przeprowadziła obserwacje w punktach. Oprócz kartowania litologii, szaty roślinnej wykonano również obserwacje meteorologiczne. Odwiedziliśmy też kamieniołom, gdzie każdy (sic!) znalazł swój okaz amonita. W sobotę o zachodzie słońca pokonaliśmy trasę pomiędzy zamkami w Bobolicach i Mirowie. Wieczorem odbyło się ognisko i wspólne śpiewanie przy dźwiękach gitary. W niedzielę każdy mógł spróbować swoich sił we wspinaczce skałkowej, albo jeździe konnej.

 

__________________________________________________________________________
„Biogeoróżnorodność krajobrazu młodoglacjalnego na przykładzie okolic Jeziora Łuknajno” (2015)

W październiku 2015 gościliśmy w Stacji terenowej Wydziału Biologii UW w Urwitałcie. W trakcie warsztatów poznawaliśmy biogeoróżnorodność okolic Jeziora Łuknajno. W ciepły i słoneczny weekend tropiliśmy borsuki i bobry, szukaliśmy Barszczu Sosnowskiego, wierciliśmy i kopaliśmy, badając przy tym pH gleby oraz organoleptycznie testowaliśmy torf. Wspólnie odegraliśmy też sztukę „Porażka klimaksu”. Nie zabrakło czasu na integrację. Wieczorami przy ognisku i brzmieniu gitary snuliśmy geograficzne opowieści. Na koniec odbył się mecz siatkówki, Studenci vs Kadra. Tym razem zwycięsko z potyczki wyszła Kadra, ale po bardzo trudnym i zaciętym pojedynku.

    

__________________________________________________________________________
Spływ Bzurą w ramach zajęć specjalizacyjnych (2014)
       

  

__________________________________________________________________________

Majówka Geoekologiczna w Powsinie (2014)

     

Skip to content