Agnieszka Sosnowska

Tytuł / stopień naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Pełnione funkcje: – sekretarz Komisji Doktorskiej w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia w zakresie geografii fizycznej, 
– członek Komitetu Organizacyjnego Kongresu IALE Europe, Warsaw 2022.

Jednostka: Zakład Geoekologii

Nr pokoju: 210a
Tel. (22) 5521518
Strona USOSweb
wyślij e-mail

Zainteresowania naukowe

Funkcjonowanie krajobrazów staroglacjalnych, renaturalizacja krajobrazu, relacje pomiędzy glebą, a roślinnością, sukcesja roślinna, antropogeniczne przekształcenia gleb.

Publikacje

 • Sosnowska A., 2010, Issues of secondary succession in the subalpine forest glades of the Carpathian Mountains (case study), Miscellanea Geographica, 14: 221-227.
 • Sosnowska A., 2011, Geochemiczne przekształcenia pokrywy glebowej pod wpływem zmian użytkowania ziemi (na przykładzie okolic Krasnegostawu), Prace I Studia Geograficzne, 49:107-114.
 • Sosnowska A., 2012, Land use change impact on soil organic matter. Loess landscape case study, Miscellanea Geographica, 16(2): 11-15.
 • Sosnowska A., 2013, Geochemiczne przekształcenia krajobrazu pod wpływem zmian użytkowania ziemi (na przykładzie okolic Stanisławowa), Problemy Ekologii Krajobrazu, 33: 145-151.
 • Sosnowska A., 2016, Renaturalizacja cech geochemicznych krajobrazu pod wpływem zmian użytkowania ziemi, rozprawa doktorska, (opiekun: dr hab. K. Ostaszewskiej, prof. UW).
 • Affek A., Zachwatowicz M., Sosnowska A., Gerlée A, Kiszka K., 2017, Impacts of modern mechanised skidding on the natural and cultural heritage of the Polish Carpathian Mountains, Forest Ecology and Management, 405: 391-403 (Lista A, 45 pkt).
 • Warzyński H., Sosnowska A., Harasimiuk A., 2018, Effect of variable content of organic matter and carbonates on results of determination of granulometric composition by means of Casagrande’s areometric method in modification by Prószyński , Soil Science Annual, 69(1): 39-48.
 • Sosnowska A., 2019, Changes of vegetation effect in soil properties in the post-agriculture landscape (south-eastern Poland), Miscellanea Geographica, 23: 63-70.
 • Affek A., Gerlée A., Sosnowska A., Zachwatowicz M., 2019, Oszacowanie skali wpływu pozyskiwania drewna na wybrane elementy środowiska we wschodniej części polskich Karpat, Przegląd Geograficzny, 91: 83-106
 • Sosnowska A., 2021, Równina Garwolińska (318.79) [w:]  Regionalna Geografia Fizyczna Polski, Richling A., Solon J., Macias A., Borzyszkowski J., Kistowski M. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Sosnowska A., 2021, Równina Wołomińska (318.78) [w:]  Regionalna Geografia Fizyczna Polski, Richling A., Solon J., Macias A., Borzyszkowski J., Kistowski M. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Sosnowska A., 2021, Równina Kozienicka (318.77) [w:]  Regionalna Geografia Fizyczna Polski, Richling A., Solon J., Macias A., Borzyszkowski J., Kistowski M. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Sosnowska A., 2021, Kotlina Warszawska (318.73) [w:]  Regionalna Geografia Fizyczna Polski, Richling A., Solon J., Macias A., Borzyszkowski J., Kistowski M. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Sosnowska A., Gerlée A., 2021, Dolina Środkowej Wisły (318.75) [w:]  Regionalna Geografia Fizyczna Polski, Richling A., Solon J., Macias A., Borzyszkowski J., Kistowski M. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Szumacher I., Sosnowska A., 2021, Równina Łowicko-Błońska (318.72) [w:]  Regionalna Geografia Fizyczna Polski, Richling A., Solon J., Macias A., Borzyszkowski J., Kistowski M. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Kaźmierak A., Sosnowska A., 2021, Funkcjonowanie strefy krajobrazowej tundry na półkuli północnej na początku XXI wieku, Prace i Studia Geograficzne, 66, 3: 15–25, DOI: 10.48128/pisg/2021-66.3-01.
 • Sosnowska A., Grabowski T., Harasimiuk A., 2021, Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania funkcjonowania krajobrazu równiny łowicko-błońskiej na przykładzie fragmentu Gongolina-Pawłowice, Prace i Studia Geograficzne, 66, 3: 47–62, DOI: 10.48128/pisg/2021-66.3-04.

Projekty naukowe

 • Sukcesja roślinna i procesy glebotwórcze na wyspach w korytach dużych rzek nizinnych, 11.2017-10.2018, nr 501-D19-86-0115500-03 (kierownik, DSM).
 • Naturalne i antropogeniczne przekształcenia krajobrazów porolnych, 11.2018-10.2019, nr SOP I-24/18 (kierownik, BST).

Prowadzone zajęcia

Gleboznawstwo i geografia gleb (ćwiczenia), Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe wybranych regionów Polski (Tatry), Geografia fizyczna Polski (wykład), Ekologia krajobrazu Unii Europejskiej (wykład)

Propozycje tematów prac licencjackich:

 1. Wybrane aspekty funkcjonowania strefy krajobrazowej stepu.
 2. Przestrzenno-czasowe zmiany użytkowania ziemi na obszarze wybranego fragmentu Niziny Środkowomazowieckiej (ewentualnie innego obszaru).
 3. Sukcesja roślinna na terenie wybranego fragmentu Niziny Środkowomazowieckiej (ewentualnie innego obszaru).
 4. Charakterystyka pokrywy glebowej wybranego fragmentu Niziny Środkowomazowieckiej (ewentualnie innego obszaru).

Propozycje tematów prac magisterskich

1. Wpływ nasadzeń sosnowych na cechy gleb porolnych.

2. Mikrostruktura krajobrazu staroglacjalnego (na wybranym przykładzie).

3. Rola nawłoci i trzcinnika w kształtowaniu cech gleb porolnych.

4. Wpływ sukcesji roślinnej na cechy geochemiczne krajobrazów oligotroficznych.

Skip to content