Ewa Malinowska

Tytuł / stopień naukowy: doktor

Stanowisko: adiunkt

Pełnione funkcje:

Jednostka: Zakład Geoekologii

Nr pokoju: 304
Tel. 
wyślij e-mail

Zainteresowania naukowe

Proponowane tematy prac magisterskich:

  • Odporność środowiska na zagrożenia antropogeniczne na przykładzie dowolnie wybranego obiektu.
  • Wpływ wybranych obiektów antropogeniczny na środowisko (w ujęciu kompleksowym).
  • Stan zachowania tradycyjnego krajobrazu kulturowego dowolnie wybranego regionu.
  • Rola i znaczenie rezerwatów przyrody (lub innych form ochrony przyrody) w przestrzeni miejskiej na dowolnie wybranym przykładzie.
  • Funkcje terenów zieleni miejskiej na przykładzie wybranego miasta/dzielnicy.
  • Stan degradacji gleb Polski (ewentualnie wybranego regionu) w świetle danych z systemu monitoringu środowiska.
  • Podział na mikroregiony dowolnie wybranych mezoregionów.
  • Własne pomysły studenta mile widziane.

Publikacje

Wykaz publikacji w bazie ORCID

Projekty naukowe

Skip to content