Elżbieta Rojan

Tytuł / stopień naukowy: doktor habilitowany

Stanowisko: adiunkt

Pełnione funkcje:

Jednostka: Zakład Geomorfologii

Nr pokoju: 208
Tel.  (22) 55 20 653
Strona USOSweb
wyślij e-mail

Zainteresowania naukowe

Współczesne procesy morfogenetyczne w górach wysokich, szczególnie stokowe, glacjalne i fluwialne.

Geomorfologiczne zdarzenia ekstremalne w obszarach górskich.

Wpływ zmian klimatu na środowisko przyrodnicze gór, szczególnie na stan lodowców i wieloletniej zmarzliny.

Biogeomorfologia.

Antropopresja w górach.

Publikacje

Wykaz publikacji w bazie Polska Bibliografia Naukowa

Wykaz publikacji w bazie Google Scholar

Projekty naukowe

Skip to content