Maria Zachwatowicz

Tytuł / stopień naukowy: doktor

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Zakład Geoekologii

Nr pokoju: 304
Tel. 22 5520755
Strona USOSweb
wyślij e-mail

Zainteresowania naukowe

Ekologia krajobrazu (czasowe i przestrzenne przemiany struktury krajobrazu, wpływ wzorca krajobrazowego na rozmieszczenie i różnorodność organizmów, rola zabytków kulturowych i siedlisk marginalnych w ochronie przyrody i krajobrazu, percepcja społeczna krajobrazu, relacja człowiek-środowisko), polityka ochrony przyrody i środowiska UE, edukacja przyrodnicza.

Publikacje

Wykaz publikacji w bazie ORCID

Profil ResearchGate

Profil Google Scholar

Wybrane projekty naukowe

  • 2017-2019: ‘How the East was won: Towards an environmental history of the Eurasian steppe.’ Swedish Science Council N 2012-06112 (researcher)
  • 2009-2012: „Ograniczenie wpływu zniekształceń archiwalnych map topograficznych na wyniki modelowania przemian struktury krajobrazu.” Grant MNiSW N N306 217537 (główny wykonawca)

Skip to content